תנאי השתתפות ומדיניות ביטולים

כאן לכתוב תנאי השתתפות וביטול – כלומר שאין ביטולים בהתאם לחוק הגנת הצרכן בלה בלה בלה
כדאי שתדעי שלפי חוק הגנת הצרכן רכישת מוצרי מידע דיגיטליים אינם מאפשרים ביטול או קבלת החזר בפרט כאשר ניתנת גישה מידית לתוכן